fbpx

6/2021

Yritysmuodon valinnan vaikutus yrityksesi toimintaan

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Tämä päätös vaikuttaa monin tavoin yritystoimintaasi niin verotuksessa kuin vastuukysymyksissä aina rahoituksen hankintaan asti. Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö (Oy), kommandiittiyhtiö (Ky) ja avoin yhtiö (Ay). Näistä osakeyhtiö ja toiminimi ovat kärjessä. Jokaisella yritysmuodolla on omat juridiset ja taloudelliset velvoitteensa, jotka ovat tärkeä ymmärtää ennen päätöksen tekemistä. Tässä blogitekstissä käymme läpi nämä yritysmuodot ja niiden vaikutukset, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi. Se asettaa perustan yrityksesi rakenteelle, taloudelle ja hallinnolle. Ennen päätöksen tekemistä on suositeltavaa keskustella asiantuntijan kanssa, joka voi auttaa ymmärtämään kunkin yritysmuodon hyödyt ja haitat suhteessa omiin tavoitteisiisi ja tilanteeseesi. Muista, että valintasi ei ole kiveen hakattu – yritystoiminnan kasvaessa voit aina harkita yritysmuodon muuttamista paremmin tavoitteitasi vastaavaksi. Tärkeintä on kuitenkin, että teet yritysmuodon valinnan asiantuntija-apua käyttäen, jolloin saat kaikista parhaimman avun ja tuen päätöksiisi, eikä sinun tarvitse jälkeenpäin harmitella.

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi.

Toiminimi – yksinkertainen ja joustava

Toiminimi on yksinkertaisin ja yleisin yritysmuoto, jota käytetään erityisesti yksinyrittäjien keskuudessa. Se on erinomainen vaihtoehto niille, jotka haluavat aloittaa yritystoiminnan yksinkertaisesti ja nopeasti, ilman monimutkaista perustamisprosessia tai suuria alkupääomavaatimuksia.

Mikä on toiminimi?

Toiminimi viittaa yritysmuotoon, jossa yksittäinen yrittäjä harjoittaa elinkeinotoimintaa omalla nimellään tai keksityllä toiminimellä. Toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksensä toiminnasta, veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan.

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Yrittäjän tulee rekisteröidä toiminimi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä yrittäjän tulee ilmoittaa yrityksen toimiala, yhteystiedot ja mahdolliset muut tarvittavat tiedot. Toiminimen voi rekisteröidä myös Verohallinnolle, jos toiminta ei edellytä kaupparekisteriin rekisteröitymistä, mutta tämä riippuu yritystoiminnan laadusta.

Toiminimen verotus

Toiminimiyrittäjän tulot verotetaan henkilökohtaisina tuloina progressiivisen verotuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Yrittäjän on itse huolehdittava arvonlisäveron (ALV) ilmoittamisesta ja maksamisesta, jos yrityksen liikevaihto ylittää vuodessa arvonlisäverolain määrittelemän rajan. Lisäksi yrittäjä voi vähentää yritystoiminnan kulut verotettavasta tulosta.

Vastuuvelvoitteet

Toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen velvoitteista henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, kuten koti tai säästöt, voi olla vaarassa, jos yritys ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä eroaa osakeyhtiön kaltaisista yritysmuodoista, joissa yrittäjän henkilökohtainen vastuu on rajattu.

Toiminimi voi olla erinomainen vaihtoehto monille yrittäjille, jotka haluavat aloittaa pienimuotoista yritystoimintaa ja pitää yritysrakenteen mahdollisimman yksinkertaisena. Kuitenkin on tärkeää ymmärtää toiminimen tuomat vastuut ja harkita huolellisesti. Suomi.fi löydät lisäohjeistusta, mitä huomioida yrityksen perustamisessa.

 

Toiminimen edut

 • Helppo ja nopea perustaa
 • Yksinkertainen hallinnoida
 • Yrittäjä voi vapaasti päättää yritystoiminnan suunnasta ja päätöksistä

Toiminimen haasteet

 • Rajoittamaton henkilökohtainen vastuu voi olla riski
 • Vaikeampi hankkia ulkopuolista rahoitusta, koska rahoittajat saattavat nähdä toiminimen vähemmän vakavaraisena kuin esimerkiksi osakeyhtiön
 • Verotus voi olla epäedullista suuremmilla tuloilla, koska tulot lisätään yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen

Osakeyhtiö – rajoitettu vastuu ja ammattimaisuus

Osakeyhtiö (Oy) on yleisesti käytetty yritysmuoto, joka soveltuu monenlaiseen liiketoimintaan – pienyrityksistä suuriin yrityksiin. Oy:n perustaminen on monimutkaisempaa ja kalliimpaa kuin toiminimen, mutta se mahdollistaa ammattimaisemman imagon, helpottaa rahoituksen hankintaa ja tarjoaa verotuksellisia etuja suuremmilla tuloilla. Osakeyhtiössä yrityksen ja omistajan varat ja tulot ovat selkeästi erillään, mikä lisää uskottavuutta ja turvaa.

Mikä on osakeyhtiö?

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka omistavat osakkeenomistajat. Yhtiön toimintaa ohjaa osakkeenomistajien valitsema hallitus, ja päivittäisestä toiminnasta vastaa toimitusjohtaja tai muu johto. Osakeyhtiön suurin etu on, että osakkeenomistajien vastuu yhtiön velvoitteista rajoittuu siihen pääomaan, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtainen omaisuus ei lähtökohtaisesti ole pelissä, mikä vähentää yrittäjän taloudellista riskiä.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen vaatii hieman enemmän byrokratiaa kuin esimerkiksi toiminimen. Yhtiön perustamiseen tarvitaan yhtiöjärjestys, perustamissopimus ja yhtiön rekisteröiminen kaupparekisteriin. Yhtiöön voidaan sijoittaa myös osakepääomaa, mutta nykyään se ei ole pakko.

Osakeyhtiö verotus

Osakeyhtiön verotus on erillinen yrittäjän henkilökohtaisesta verotuksesta. Yhtiö maksaa voitostaan yhteisöveroa 20%. Osakkeenomistajat maksavat puolestaan veroa saamistaan voitonjako eristä, yleisimmin osingoista. Tämä kaksitasoinen verotus voi tarjota suunnittelumahdollisuuksia verotaakan optimointiin.

Hallinto ja vastuut

Osakeyhtiön hallinnosta vastaavat sen hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitus vastaa yhtiön strategisista päätöksistä sekä muista merkittävistä ja kauaskantoisista päätöksistä, ja valvoo toimitusjohtajan

toimintaa. Toimitusjohtaja puolestaan hoitaa yhtiön päivittäistä johtamista. Osakeyhtiön johdon tulee huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Yhtiön edunvastainen huolimaton toiminta voi johtaa myös johdon henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen.

Osakeyhtiö tarjoaa monia etuja yrittäjälle, kuten henkilökohtaisen vastuun rajoittaminen ja verotuksen suunnittelumahdollisuudet, mutta se tuo mukanaan myös lisää hallinnollisia velvoitteita ja kustannuksia. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten yritystoiminnan laajuus, rahoitustarve ja yrittäjän henkilökohtaiset tavoitteet. Osakeyhtiö on erinomainen vaihtoehto monille yrittäjille, jotka suunnittelevat liiketoimintansa kasvattamista ja haluavat rajoittaa henkilökohtaista taloudellista riskiään.

Osakeyhtiön edut

 • Henkilökohtaisen vastuun rajoittaminen houkuttelee yrittäjyyteen

 • Osakeyhtiömuoto mahdollistaa helpomman rahoituksen hankinnan ja uskottavuuden sidosryhmien silmissä

 • Verotuksen suunnittelumahdollisuudet voivat olla laajempia kuin muissa yhtiömuodoissa

 • Hyvä yhtiömuoto, jos yrittäjänä toimii useampi henkilö yhdessä (muista osakassopimus)

Osakeyhtiön haasteet

 • Perustamis- ja hallinnointikustannukset ovat korkeammat

 • Tiukemmat raportointi- ja hallinnolliset vaatimukset

 • Voitonjakoon liittyvä kaksitasoinen verotus voi olla haittapuoli tietyissä tilanteissa

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö – kaksi tai useampi yrittäjä

Kommandiittiyhtiö (ky) ja avoin yhtiö (ay) ovat kumppanuusmuotoja, joissa kaksi tai useampi henkilö perustaa yhdessä yrityksen. Ky:ssä on sekä äänettömiä että vastuunalaisia yhtiömiehiä, kun taas Ay:ssä kaikki yhtiömiehet ovat tasavertaisesti vastuussa yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Nämä muodot sopivat perheyrityksille ja yrityksille, jotka haluavat hyödyntää useamman yrittäjän osaamista ja resursseja. Verotus perustuu kunkin yhtiömiehen osuuteen voitosta. Näihin yhtiömuotoihin liittyy kuitenkin lähes rajaton henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista.

Mikä on kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiössä on kaksi eri tyyppiä yhtiömiehiä: vastuunalaiset yhtiömiehet ja äänettömät yhtiömiehet. Vastuunalaiset yhtiömiehet hoitavat yrityksen johtamista ja ovat henkilökohtaisesti rajoittamattomasti vastuussa yhtiön velvoitteista. Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat pääomaa yritykseen, mutta heidän vastuunsa rajoittuu heidän sijoittamaansa pääomaan, eivätkä he osallistu yrityksen päivittäiseen johtamiseen.

Kommandiittiyhtiön perustaminen ja hallinto

Perustamisessa yhtiömiehet tekevät keskenään yhtiösopimuksen, jossa määritellään muun muassa yhtiön toimiala, yhtiömiesten sijoittamat pääomat ja vastuunjaot. Kommandiittiyhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Yhtiön hallinto keskittyy vastuunalaisille yhtiömiehille, jotka vastaavat yhtiön operatiivisesta johtamisesta.

Kommandiittiyhtiön verotus

Kommandiittiyhtiön tulosta vastuunalaiset yhtiömiehet maksavat veroa henkilökohtaisessa verotuksessaan. Äänettömien yhtiömiesten osuus voitosta verotetaan pääomatulona.

Yritystä perustaessa yritysmuodon valinta vaikuttaa yrityksesi päivittäiseen toimintaan ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin.

Mikä on avoin yhtiö?

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat yhdessä ja erikseen vastuussa yhtiön velvoitteista rajoittamattomasti omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä yritysmuoto sopii hyvin pienille, tiiviisti yhteistyötä tekeville tiimeille, jotka haluavat jakaa sekä yrityksen tuotot että riskit tasapuolisesti.

Avoimen yhtiön perustaminen ja hallinto

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat yhdessä ja erikseen vastuussa yhtiön velvoitteista rajoittamattomasti omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä yritysmuoto sopii hyvin pienille, tiiviisti yhteistyötä tekeville tiimeille, jotka haluavat jakaa sekä yrityksen tuotot että riskit tasapuolisesti.

Avoimen yhtiön verotus

Kuten kommandiittiyhtiössä, avoimen yhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten kesken, ja kukin maksaa osuudestaan veroa henkilökohtaisen verotuksen mukaan.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön edut ja haasteet

Molemmille näille yhtiömuodoille on ominaista yhtiömiesten henkilökohtainen ja varsin laaja vastuu yrityksen velvoitteista. Näissä muodoissa yritystoiminta perustuu vahvasti yhtiömiesten väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. Yhtiömuodon valinta riippuu yrittäjien tarpeista, riskinottokyvystä ja liiketoiminnan luonteesta. Molemmat muodot tarjoavat joustavuutta ja mahdollisuuksia yhtiömiesten väliselle sopimukselle, mutta ne asettavat myös yhtiömiehet suoraan vastuuseen yrityksen velvoitteista.

Miksi yritysmuodon valinta on tärkeää?

Yritysmuodon valinta vaikuttaa yrityksesi päivittäiseen toimintaan ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Oikea valinta auttaa hallitsemaan riskejä, optimoimaan verotuksen ja houkuttelemaan investointeja. Tärkeää on arvioida yritystoimintasi luonnetta, suunniteltua kokoa ja kasvutavoitteita. Lisäksi on hyvä huomioida henkilökohtainen vastuunottohalukkuutesi ja rahoituksen tarve.

Yritykselle lakipalvelut ammattitaidolla
Facebook
LinkedIn
Twitter
Kouluttaja Juha Tuominen

Juha Tuominen

Ole askeleen edellä,  hanki uusimmat vinkit suoraan sähköpostiisi!
Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä askelista yritysmaailmaan astuessasi.
blogi

Yritysmuodon valinta

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Tämä päätös vaikuttaa monin tavoin yritystoimintaasi niin verotuksessa kuin vastuukysymyksissä aina rahoituksen hankintaan asti.

Lue lisää »
Osakeanti on prosessi, jossa yritys luo ja myy uusia osakkeita kerätäkseen lisää pääomaa.
blogi

Osakeyhtiön rahoitus

Miten osakeyhtiön rahoitus voidaan järjestää? Osakeyhtiöllä on muista yhtiömuodoista poikkeavia rahoitustapoja. Lue lisää!

Lue lisää »
Mikä on osakeyhtiö? Yritysmuotona Osakeyhtiö
blogi

Mikä on osakeyhtiö?

Mikä on osakeyhtiö? Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. Oikeushenkilö tarkoittaa mm. sitä, että se on omistajistaan erillinen. Lue lisää tästä yhtiömuodosta.

Lue lisää »
Yrityskaupan rahoitus
blogi

Osakeyhtiön oma pääoma

Oma pääoma on yhtiön vakavaraisuuden mittari. Mitä enemmän yhtiöllä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yhtiö on. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä paremmin yritys kestää toiminnan kannattavuuden heilahteluja.

Lue lisää »

TILAA UUTISKIRJE

Ota yhteyttä