Kasvupalvelut

Kasvupalvelujen ajatuksena on tukea yrityksiä ja organisaatioita niiden kasvussa ja erilaisissa haasteissa. Kasvupalvelut koostuvat aloittavien yritysten palveluista, liiketoiminnan kehittämiseen ja strategioiden kirkastamiseen liityvistä palveluista sekä erilaisista johtamiseen, organisointiin ja esimiestyöhön liittyvistä konsultointipalveluista.

Hankintapalveluissa keskitytään kustannuksiltaan suurten palveluhankintojen kilpailuttamiseen, jossa tavoitteena on ostopalvelujen  hyvä kustannuslaatusuhde sekä sopimusriskien ja vastuiden hallinta.