fbpx

2/2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Miksi lakiuudistus tehtiin?

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon ja uudistukseen taustalla oli tarve tarkistaa niitä työtuloja, jotka eivät vastaa yrittäjän työpanosta. Tarkistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjän eläketurvaa, sekä turvata yrittäjän sosiaaliturva riittävälle tasolle.

sopimuskoulutus

YEL-vakuutusmaksu on 24,10 % työtulosta, 53–62-vuotiailla maksu on 25,60 % työtuloista (vuonna 2023).
Aloittava yrittäjä saa 22 % alennuksen vakuutusmaksusta ensimmäisten 48 kuukauden ajan.

Miten työtulo jatkossa määräytyy?

Jatkossa työtulon laskennan perusteena on toimialan mediaanipalkka, toimialan mediaaniliikevaihto sekä verohallinnolta saadut tiedot yrittäjän palkkatuloista. Työtuloa ei siis tarkisteta vastaamaan yrittäjän omasta yrityksestä nostamaa palkkaa, vaan työtulo tarkistetaan vastaamaan summaa mitä samasta työstä
maksettaisiin palkatulle työntekijälle.

 

Miten ja kenelle tarkistus tehdään?

Ensimmäisenä tarkistetaan työtulot yrittäjiltä, joilla on ollut YEL-vakuutus vähintään kolme vuotta, työtulo on alle 15 000 euroa ja työtuloa ei ole päivitetty kolmeen vuoteen. Tämä tapahtuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 loppuun mennessä tarkistetaan ne, joiden työtulo on 15 000–25 000 euroa ja vuoden 2025 loppuun mennessä ne, joilla työtulo on yli 25 000 euroa.

Voimaantulovaiheen jälkeen YEL-työtulot tarkistetaan aina kolmen kalenterivuoden välein, ellei yrittäjän aloitteesta tarkistusta ole tehty aiemmin.

Ensimmäisellä ja toisella tarkistuskerralla korotus voi olla korkeintaan 4000 euroa, jos ehdotettu työtulo korottaisi työtuloasi vielä tätäkin enemmän. 4000 euron korotus tarkoittaa YEL-vakuutuksen
kuukausimaksussa noin 80 euron korotusta. Tämän verran eläkeyhtiö voi korottaa työtuloa myös ilman
yrittäjän suostumusta, jos korottamatta jättämiselle ei ole perusteita.

 

Voiko tarkistetusta työtulosta valittaa?

Voi valittaa, mutta valitukseen tarvitaan perustelu.

YEL-työtulon harkinnanvaraisuutta noudatetaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yrittäjyyden sivutoimisuus, kausiluonteisuus, osa-aikaisuus
 • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
 • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
 • Työntekijöiden lukumäärä
 • Korkein työntekijälle maksettu palkka
 • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, silloin kun en ovat
  työtulosuositusta suurempia YEL-vakuutus on lakisääteinen.

 

Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?

 • Yrittäjä on 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden
  yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
 • Yrittäjä työskentelee yrityksessä
 • Yrittäjätoiminta on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen
  jälkeen
 • Arvioitu työtulon määrä on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (vuonna 2023)
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % tai joka yhdessä
  perheenjäsenen kanssa omistaa yli 50 % osakkeista tai niiden oikeuttamasta äänimäärästä.
AJANKOHTAISET BLOGI ARTIKKELIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

TILAA UUTISKIRJE